Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZWCAD 2020 wydany

ZWCAD 2020 ZWCAD 2020 fot. Szansa

Zwolennicy programu do projektowania ZWCAD mają już powody do radości, ponieważ została już wydana oficjalna najnowsza wersja - 2020!

Wydajność programu jest jednym z kluczowych czynników odczuwalnych podczas codziennej pracy. W tej wersji bardzo mocno zoptymalizowaliśmy program, tak aby działał szybciej i wykorzystywał pełniej moc procesorów wielordzeniowych.

 
Szybkość ZWCAD 2020
Dzięki jeszcze lepszej obsłudze procesorów wielordzeniowych widać wyraźnie wzrost wydajności. Zobaczmy kilka danych:

  • najczęściej używane polecenia i operacje (np.: kopiowanie, obroty, tworzenie bloków, kopiowanie do schowka, szyk, odświeżanie rysunku): średnio 50% szybciej,
  • otwieranie rysunków: ponad 30% szybciej.

Jednak znaczny wzrost szybkości działania to tylko jedna z cech nowej wersji.
 
Poniżej prezentujemy listę zmian w naszym najnowszym programie CAD

Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction)
Funkcja posiada możliwość eksportu do aktualnego rysunku lub zewnętrznego pliku danych odczytanych z obiektów rysunkowych. Na poniższym rysunku pokazaliśmy tabelę ze współrzędnymi punktów wygenerowaną za pomocą funkcji DATAEXTRACTION i wstawioną do rysunku.

eksport danych geometrycznych obiektow
 
Menadżer podkładów PDF
Menedżer podkładów PDF pozwala na zarządzanie odnośnikami w  formacie PDF: umożliwia ich dołączanie i odłączanie, zmianę ścieżki dostępu oraz aktualizację odnośników.

Aby wstawić podkład PDF można użyć polecenia pdfdołącz lub skorzystać z ikony "Podkład PDF" na pasku "Wstaw".
jak podlozyc pdf

Poniżej zamieściliśmy okno menadżera wstawionych plików PDF.

menadzer-pdf-zwcad

Usunięcie niepotrzebnych skal opisowych
Jeśli w rysunku jest zbyt wiele skal opisowych wydajność ulegnie pogorszeniu. Teraz podczas otwierania takich rysunków pojawi się okno informacyjne, umożliwiające zresetowanie listy skali adnotacji do stanu domyślnego  zapewniając płynną i wydajną pracę projektową.

Poniżej przedstawiamy okno informacyjne dotyczące resetu listy skal opisowych.

reset listy skal
 
Edytor i debugger LISP
Jeśli tworzysz programy w języku LISP nie możesz przegapić Debuggera LISP.
Pomaga on łatwo debugować i modyfikować programy LISP poprzez śledzenie wartości zmiennych i wykonywanie kodu krok po kroku.

edytor lisp zwcad

Łatwiejsze zaznaczanie nakładających się obiektów
Jeśli obiekty nakładają się na siebie trudno poprawnie wybrać ten, który chcesz. Teraz to już nie jest problem - klikając na nakładające się obiekty, pojawi się okno dialogowe o nazwie "Wybrany zbiór", tak abyś mógł wybrać potrzebny obiekt.

Aby włączyć zaznaczanie nakładających się obiektów należy kliknąć ikonę w dolnym pasku statusu.

ikona-do-wyboru-selektywnego

Teraz przy próbie wyboru nakładających się elementów zostanie wyświetlone okno jak poniżej.

wybor-selektywny-wybrany-zbior

Zewnętrzne odnośniki - XRefy
W module do XRefów wprowadziliśmy kilka zmian:

Dodaliśmy ikony i status odpowiadający XRefowi:
jest poprawnie załadowany,
program CAD nie może znaleźć wymaganego XRefa,
XRef wymaga przeładowania.

status-xrefow

Dodaliśmy opcję zmiany nazwy XRefa w rysunku
Zmieniają się tylko nazwy w pliku nadrzędnym, natomiast oryginalne dołączone pliki pozostają niezmienione.

zmiana nazwy pliku zrefa

Zmiana zewnętrznego odnośnika
Jeżeli  zewnętrzny odnośnik zmieni się, np. zapiszemy go w innym programie CAD to w ZWCAD 2020 pojawi się komunikat informujący o tym fakcie.

informacja o przeladowaniu xrefa

Jeśli klikniemy na przycisk "Reload ..." to XRef zostanie przeładowany. Gdybyśmy jednak zamiast tego weszli do menadżera XRefów zobaczymy informacje, że wymagane jest jego przeładowanie. Zmieniona zostanie również ikona statusu.

jak przeladowac xrefa

Możemy także wstawić grupowo XRefy wybierając w oknie wstawiania więcej niż jeden.

Tło kreskowania
W oknie kreskowania pojawiła się możliwość wyboru tła kreskowania. Pierwszy kolor (na obrazku poniżej jest to żółty) dotyczy koloru linii kreskowania, drugi kolor - tła.

wybor-koloru-tla-kreskowania

Kreskowanie będzie powiązane z tłem.

kreskowanie z tlem kolorowym

Dokładniejsze rozbijanie tekstów
Polecenie TXTEXP zamienia tekst na polilinie. W ZWCAD 2020 polilinia uzyskana w ten sposób jest bardziej wygładzona i zawiera więcej uchwytów, co przekłada się na wierniejsze odwzorowanie kształtu liter.

rozbijanie tekstu do polilinii
 
Rysunkowe linie pomocnicze
Poprzednio, jeśli chciałeś umieścić punkt, powiedzmy punkt początkowy obiektu w określonym miejscu, musiałeś narysować kilka linii pomocniczych.
Teraz dzięki poleceniu TK, możesz zlokalizować obiekt za pomocą wirtualnej linii pomocniczej podczas rysowania lub edycji.

sledzenie-cad-tk

Wyszukiwanie i zamiana tekstu
Podczas edycji tekstu możemy wyszukać i zamienić litery lub słowa poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+R.

zwcad 2020 znajdzi zastap
 
Dopasowanie obiektów w rzutni
Polecenie pozwala na dopasowanie skali i położenia obiektów pomiędzy rzutniami w przestrzeni papieru.

Nowe polecenia ZWCAD 2020:
ALIGNSPACE - dopasowanie obiektów w rzutni (opis powyżej),
VLIDE, VLISP - uruchamia edytor LISP,
3DCORBIT - polecenie pozwala wprawić w ruch obrotowy obiekty na rysunku. Prędkość i kierunek definiujemy dynamicznie za pomocą pociągnięcia myszką,
DATAEXTRACTION - zestawienia właściwości obiektów (opis powyżej).

Nowe zmienne systemowe:
SELECTIONCYCLING - zmienna określa czy aktywne jest okno zaznaczania nakładających się obiektów,
LAYOUTTAB - zmienna definiuje czy będą wyświetlane zakładki modelu i arkuszy,
TEXTEDITMODE - zmienna odpowiada za zachowanie programu CAD po wyjściu z edycji tekstu,
LOADDWGCONCURRENTLYIFPOSSIBLE - zmienna definiuje czy rysunki mają być wczytywane wielowątkowo,
TASKBAR - zmienna określa czy rysunki ZWCADa będą wyświetlać się pojedynczo czy grupowo w Menedżerze zadań Windows.

Zapraszamy do pobrania ZWCAD 2020.

Więcej od: Szansa

Masz pytanie/komentarz?


Twoje pytanie zostało wysłane.

Twój komentarz został wysłany.

O CZYM PISZEMY